Wat is het Nijntje Beweegdiploma?

In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters onder andere balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Naast de motorische ontwikkeling, zal er ook aandacht besteed worden aan de sociale- en cognitieve ontwikkeling. Bij de sociale ontwikkeling kunt u denken aan vriendjes maken, wachten op je beurt en leren om samen te spelen.

Nijntje Beweegdiploma bestaat uit twee onderdelen; Nijntje Beweegdiploma 1 en Nijntje Beweegdiploma 2.

Bij Nijntje Beweegdiploma 1, dat aangeboden wordt aan kinderen van 2 tot en met 4 jaar, maken we een begin met de basisvaardigheden. Deze vaardigheden komen aan bod door middel van leuke oefeningen en spelletjes, ook op muziek en uiteraard aangepast aan de leeftijden! Door deze oefeningen op de juiste manier aan te bieden, proberen wij een goede basis te bieden voor alle sporten.

Bij Nijntje Beweegdiploma 2, dat aangeboden wordt aan kinderen van 4 en 5 jaar, gaan we verder in de ontwikkelingen van de bovengenoemde basisvaardigheden. Zo worden de oefeningen die aangeboden worden uitdagender en moeilijker. Uiteraard zullen we dit aanpassen aan het niveau van de groep/individu.  

Wat wordt er geleerd en wat behandelen we per les?

In de lessen komen de tien basisvormen van bewegen aan bod: balanceren, stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen, balvaardigheid, rollen/draaien en bewegen op muziek. Een les duurt 45 minuten (duur in overleg mogelijk) en per les wordt er minimaal één van bovenstaande basisvormen behandel.

Alle basisonderdelen van bewegen komen dus aan bod via leuke oefeningen en spelletjes, ook op muziek. Zo leert het kind op een verantwoorde manier bewegen met veel plezier en variatie!

Het Nijntje Beweegdiploma bestaat uit 15 lessen. Aan het einde van deze lessenreeks vindt er een Beweegfeest plaats als afsluiting. Bij dit Beweegfeest ontvangt ieder deelnemende kind een diploma. Hiervoor hoeft geen officieel examen afgelegd te worden en ieder kind krijg een diploma en een cadeautje!