Dit is de privacyverklaring van HN Sportevents, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78311675.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@hnsportevents.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Wij respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer gemak te bieden bij het bezoeken van onze website. Daarnaast kunnen wij dankzij deze cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door onze bezoekers worden bekeken.  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. De website van HN Sportevents gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw browser-instellingen te wijzigen. Dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Facebook en Instagram

Wij maken gebruik van een Facebook en Instagram pagina. Leest u s.v.p. de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen!) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij middels deze code verwerken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van HN Sportevents. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

HN Sportevents past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of HN Sportevents wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        HN Sportevents

E-mail:                          info@hnsportevents.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.